Braintegrate

Trainingssessie

Wat gebeurt er tijdens een trainingssessie?

Activiteit gemeten tijdens de film

Intake

man and woman discussing bad financial situationVoordat men begint met een neurofeedbacktraining is er eerst een intakegesprek. Dan wordt ook de vragenlijst doorgenomen die vooraf aan de cliënt is toegestuurd. Deze ingevulde anamnese maakt duidelijk wat de problemen zijn. Men krijgt uitleg tijdens de intake over wat neurofeedback precies inhoudt en wat ermee te bereiken valt. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

De trainingssessie

De behandelsessies kennen een vast patroon: men bekijkt een video die een half uur duurt, terwijl 5 op het hoofd geplaatste sensoren continu de hersenactiviteiten meten. Er is keuze uit een groot aantal filmgenres, voor zowel jong als oud. mjwn20070216-0067De sensoren zijn verbonden met een computer en registreren uitsluitend hoe actief de twee hersenhelften zijn en hoe ze samenwerken; méér doen ze niet. Bij de registratie wordt gebruikgemaakt van NeurOptimal™ neurofeedback-software, dat de basis vormt voor de methode.  Bij deze methode worden de hersenen niet in enige richting “gepusht”. Verder vindt standaard aan het begin en aan het eind van elke sessie een meting plaats om referentiepunten te bepalen.

mjwn20070219-0071Op basis van de activiteiten zet de software ongemerkt af en toe ultrakort de film stop. De meeste mensen merken hier niets van. Deze ultra korte stopzettingen zorgen ervoor dat de hersenhelften aan het werk worden gezet om neurale verbindingen over en weer aan te leggen en zichzelf te reorganiseren. Door deze training gaan links en rechts weer beter met elkaar samenwerken. De NeurOptimal software is zodanig ontworpen dat, naarmate de trainingsessies voortschrijden, de software zichzelf bijstelt voor optimaal resultaat.

Geen actieve prikkeling

Van actieve prikkeling van de hersenen via de computer en de sensoren is absoluut geen sprake. Net zoals bij een EEG registreert de software slechts. schermDe hersenen moeten het echt zelf doen! In het begin is het van belang dat de cliënt twee keer per week een sessie volgt om het proces op gang te helpen. De meeste cliënten merken enige verbetering na circa. 6 sessies, dit kan echter langer duren. De vooruitgang tijdens het behandelingstraject bepaalt hoeveel sessies er minimaal nodig zijn.

Na de training

mjwn20070219-0077Hoe voelt de cliënt zich na de training? Omdat NeurOptimal® software de hersenen niet actief beïnvloedt, en de hersenen niet “stuurt” in welke richting ook, is het zeer onwaarschijnlijk dat de cliënt iets merkt van de training.  Een merkbare verandering in stemming, helderheid van geest of energieniveau hangt sterk af van het individu en kan per sessie variëren. Na de training wordt met de cliënt de sessie besproken, bij kinderen wordt dit natuurlijk gedaan met de ouder of begeleider, en wordt de afspraak voor de volgende sessie gemaakt.

Kijk voor informatie over neurofeedback en andere onderwerpen op de pagina met veelgestelde vragen (FAQ).

 

CONTACT

 

 

Chat nu via WhatsApp.