Braintegrate

NeurOptimal neurofeeback dringt neveneffecten van chemokuur sterk terug.

NeurOptimal Neurofeedback dringt “Mental Fog” effecten terug na chemokuur bij 90% van de ex-patienten.

Het Zengar Institute heeft de resultaten vrijgegeven van een studie naar de effecten van NeurOptimal Neurofeedback op vrouwen met borstkanker. Deze vrouwen hadden alle last van de na-effecten van de chemokuur die zij ondergingen. Deze effecten – o.a. verminderde cognitieve vaardigheden en klachten van neerslachtige en depressieve aard worden aanzienlijk verminderd en zelfs tot nul gereduceerd na gebruik van NeurOptimal Neurofeedback. Bij maar liefst 90% verdwenen de klachten.

Hieronder drukken wij integraal de oorspronkelijke e-mail af. De Nederlandse vertaling vindt u verder naar beneden.

—————————————————————————————————————————–

Van:  Zengar Institute Inc. [sam@zengar.com]

Verzonden:  dinsdag 14 mei 2013 21:31

Aan:  karin@braintegrate.nl

Onderwerp:  NeurOptimal® Press Release: “Chemobrain” Study Published

_________________________________________________________________________

PRESS RELEASE- Montreal, Canada, May 1, 2013

New Neurofeedback Study Offers Hope for Chemo Brain Sufferers Neurofeedback brain training regimen reverses cognitive impairment symptoms in over 90% of chemo brain patients tested, a new study by The Applied Brain Research Foundation of Ohio shows.

Zengar Institute, Inc. announced results today of a new peer-reviewed study measuring the effects of NeurOptimal® Neurofeedback on patients suffering post-cancer cognitive impairment (PCCI) or “chemo-brain”. The research, conducted by the Applied Brain Research Foundation of Ohio, reported a 91% success rate for PCCI patients using NeurOptimal® Neurofeedback’s brain training system. 21 of the 23 participants in the study reported a complete reversal of the cognitive impairment or “mental fog” commonly associated with chemotherapy treatments.

The results of the study were published online April 12, 2013 in Integrative Cancer Therapies, a professional research journal. “Almost everyone improved and returned to normal levels. That was surprising and gratifying”, research director Jean Alvarez told The Cleveland Plain Dealer earlier this week. The neurofeedback system’s designer, Zengar Institute, Inc. released a statement through Operations Director, Samantha Diavatis, “The results are exciting, but behind the numbers is the fact that our system provided real relief for people struggling with cognitive impairment.”

As many as 70% of patients who undergo treatment for cancer experience diminished cognitive function side effects, including impaired memory, loss of verbal fluidity, or increased anxiety or depression. While the cause of PCCI is largely unknown, chemo brain has become a subject of growing interest within the medical community.

The NeurOptimal® neurofeedback system used in the study was not altered or customized to treat chemo brain specifically, nor does the training software target specific neural areas to ‘fix’ cognitive performance problems. Instead, the unique NeurOptimal® program prompts the brain’s own natural resources to self-correct any impairment, regardless of cause. As a result, NeurOptimal® neurofeedback can be effective across a broad range of conditions and complaints beyond chemo brain.

The 23 study participants – women aged 43 to 70 who had all undergone previous treatment for breast cancer – received biofeedback/neurofeedback sessions twice a week for 10 weeks. Changes in sleep quality, cognitive function and energy levels were monitored and recorded. At the end of the study, test results showed 21 of the 23 participants experienced a reversal of their cognitive impairment. Zengar Institute, Inc. Director Samantha Diavatis added: “The fact that Dr. Alvarez’s results were run through a rigorous peer-review system is further proof that NeurOptimal® is a superior neurofeedback system.”

Nederlanse Vertaling:

PERSBERICHT – Montreal, Canada, 1 mei 2013

Een nieuwe studie naar de effecten van Neurofeedback laat zien dat er hoop is voor mensen die lijden aan de gevolgen die ontstaan zijn na chemokuren, namelijk “chemo-brein”.

Neurofeedbacktraining zorgt voor verbetering van cognitieve achteruitgang bij 90% van de onderzochte patiënten die aan deze bijwerking van chemokuren lijden. Dit is gebleken uit een studie van “The Applied Brain Research Foundation of Ohio”.

Het Zengar Institute Inc. kondigde vandaag de resultaten aan van een gelijkwaardige studie waarin de effecten van NeurOptimal® bij patiënten die lijden aan post-kanker cognitieve achteruitgang, oftewel “chemo-brein”. Het onderzoek, wat door het Applied Brain Research Foundation of Ohio werd uitgevoerd, laat een verbetering zien bij 91% van de deelnemers, deze deelnemers maakten allemaal gebruik van het NeurOptimal® systeem voor neurofeedback. 21 Van de 23 deelnemers meldden dat zij volledig vrij waren van cognitieve achteruitgang of “mental fog” welke gewoonlijk wordt geassocieerd met chemokuren.

De resultaten van dit onderzoek werden op 12 april 2013 gepubliceerd in het professionele onderzoeksmagazine “Integrative Cancer Therapies”. Nagenoeg iedere deelnemer boekte vooruitgang en raakte klachtenvrij. “De uitkomsten waren verrassend en iets om dankbaar voor te zijn” aldus onderzoeksdirecteur Jean Alvares. Dit liet zij weten aan de “Cleveland Plain Dealer” (Een grote krant in Ohio, V.S. Red.) eerder deze week. De ontwerper van het neurofeedbacksysteem, Zengar Institute Inc. gaf de resultaten vrij via haar uitvoerend directrice Samantha Diavatis. “De resultaten zijn mooi, maar achter deze cijfers ligt het feit dat ons systeem ervoor heeft gezorgd dat er een enorme klachtenvermindering voor deze groep mensen is gekomen. Het heeft hen geholpen om hun cognitieve achteruitgang te stoppen en zelfs doen omkeren of verdwijnen”, aldus Samantha.

Niet minder dan 70% van de patiënten die een behandeling tegen kanker ondergaan ervaren een achteruitgang van cognitieve vermogens als bijwerking. Hierbij gaat het om een afname van geheugencapaciteiten, verlies van verbale vermogens (niet vloeiend uit de woorden kunnen komen),angstaanvallen of depressie. Hoe het komt dat het “chemo-brein” ontstaat is nog niet bekend, wel is dit gegeven een onderwerp van interesse geworden binnen de medische wetenschap.

Het NeurOptimal® neurofeedbacksysteem wat tijdens de studie werd gebruikt is niet dusdanig veranderd of aangepast om specifiek te werken met het chemo-brein. Ook is de software niet speciaal ingesteld om bepaalde targets of gebieden aan te raken om cognitieve problemen te helpen verbeteren. In plaats daarvan is het zo dat het unieke concept van NeurOptimal® de hersenen in hun natuurlijke richting laat kijken zodat het brein de achteruitgang zelf kan gaan corrigeren, los van de oorzaak van die achteruitgang. Hieruit komt voort dat NeurOptimal® neurofeedback effectief kan zijn bij een brede range van klachten en problemen dan alleen  bij de bijwerkingen van chemokuren.

De 23 deelnemers van het onderzoek – vrouwen in de leeftijd van 43 tot 70 die allen behandeld waren voor borstkanker – kregen gedurende 10 weken 2 keer per week biofeedback/neurofeedbacktraining. Er traden tijdens die periode verandering van het slaappatroon op, verandering in cognitief functioneren en energie niveau. Dit alles is gevolgd en vastgelegd. Aan het einde van de studie laat het onderzoek zien dat 21 van de 23 deelnemers een duidelijke verbetering van hun cognitie ervaren. Samantha Diavatis, directrice van het Zengar Instituut voegt toe: “Het feit dat de resultaten die Dr. Alvarez behaalde in dit onderzoek is wederom een goed bewijs dat  NeurOptimal® een superieur neurofeedbacksysteem”.

Forward email

This email was sent to …….@……….nl (E-mailadres is verwijderd ter voorkoming van spam. Red.) by sam@zengar.com |

Zengar Institute | Island Rd. | Victoria | British Columbia | V8S 2T6 | Canada

——————————————————————————————————————–

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.