Braintegrate

Links

Informatieve websites

Hier vindt u websites die (achtergrond)informatie bieden over relevante onderwerpen, zoals aandoeningen of symptomen, en actuele ontwikkelingen inzake neurofeedback.

Kent u andere websites met als centraal thema ‘hersenen’ die op deze pagina van toegevoegde waarde kunnen zijn? Dan kunt u deze melden via het contactformulier op onze website.

Balans Digitaal

 De landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkeling- , gedrag- en leerproblemen heeft een eigen website. Daarop kunt u alles lezen over ADHD/ADD, NLD, PPD-NOS, Asperger en aanverwante onderwerpen.

Het Zorginstituut Nederland

Het Persoonsgebonden budget wordt uitgebreid toegelicht op de website van het CvZ (College voor Zorgverzekeringen). Ook de bijbehorende rechten en plichten komen aan bod.

De Zachte Kracht

Dit is de website van de Nederlandse vertegenwoordiging van ZENGAR NeurOptimal™ en het officiële opleidingsinstituut tot ZENGAR Neurofeedbacktrainer. Hier vindt u uitgebreide informatie over neurofeedback.

Nederlandse CVA-vereniging

CVA staat voor cerebral vascular accident, ofwel een beroerte. De vereniging behartigt de belangen van mensen die of zelf een CVA gehad hebben of mensen die in hun eigen kring iemand kennen die getroffen is door een beroerte.

Nederlandse Vereniging voor Autisme

Dit is de website van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme). Op de site vindt u een groot aantal links naar relevante andere websites over dit onderwerp.

Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback

De NVNF is de Nederlandse Vereniging voor NeuroFeedback. Dit is de belangenvereniging voor neurofeedbacktrainers die werken met de NeurOptimal Software van Dr. Valdeane Brown. Braintegrate is aangesloten bij de NVNF.

Persoonsgebonden budget

PerSaldo is de belangenvereniging van houders van een persoonsgebonden budget. Wilt u informatie over het aanvragen van een PGB (Persoonsgebonden budget), dan vindt u die hier.

NeurOptimal.com

Deze website is van Dr. Valdeane Brown, oprichter en ontwikkelaar van de NeurOptimal™ neurofeedback software en -methodiek.

Kijk hier voor een testimonial op onze Home pagina.

Breingoed.nl

De website van de Nederlandse vertegenwoordiger van NeurOptimal™ Systemen en Software.

ADHD Symptomen

Wat zijn nu eigenlijk de symptomen van ADHD en ADD? steunpuntadhd.nl geeft u een overzicht van de kenmerken van ADHD en de behandel mogelijkheden.

 

CONTACT
Chat nu via WhatsApp.